Özay iplik olarak rejenere pamuk ipliğine Ne 6/1 - Ne 8/1 - Ne 10/1 - Ne 12/1 - Ne 16/1 - Ne 18/1 - Ne 20/1 - Ne 24/1 48 farklı renkte üretim yapmaktayız.